Studio Smålit: Barnbok väcker klimatintresse

Kan nyfikenhet för naturvetenskap i tidig ålder rädda klimatet? Läraren Sven Rosberg från Jönköping debuterar med ”Drömresan”, en bok för barn om Hedvigs möte med en ny vän som visar henne planeten på ett helt nytt sätt. Ett samtal om boken utifrån författarens egna erfaren- heter av naturvetenskap och pedagogik med Josefin Jansson från Jönköpings stadsbibliotek.

Visas till 20 februari 2021

Fler nyheter