Tabergs topp

Selma Lagerlöf

"Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige"

Selma Lagerlöf (1858–1940) skrev ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” som en lärobok i geografi. Det var rektorn och förläggaren Alfred Dalin från Huskvarna som fick idén till boken. Han var inspirerad av Ellen Keys tankar om pedagogik, där läromedel skulle anpassas till barnens behov. Syftet med berättelsen om Nils Holgersson var att stimulera elevernas kreativitet och lust att lära. I boken landar alla gässen på Tabergs topp, där de njuter av utsikten över Vätterns blå skimmer.

Utflyktstips: Gör som Akka och ta dig till Tabergs topp för den fantastiska utsikten. På bergstoppen finns en restaurang, där man kan dricka kaffe och ta sig en räksmörgås.

Uppläsare: Petter Andersson

Knappt hade pojken och gässen höjt sig i luften, förrän de fingo syn på ett högt berg med nästan lodräta väggar och en tvärt avbruten topp, och de förstodo, att detta måste vara Taberg. Och på toppen av Taberg stod Akka med Yksi och Kaksi, Kolme och Neljä, Viisi och Kuusi och alla sex gässlingarna och väntade på dem. Det blev en glädje och ett kacklande och ett flaxande och ett ropande,som ingen kan beskriva, när de sågo, att det hade lyckats gåskarlen och Dunfin att finna reda på Tummetott.

Det växte skog tämligen högt uppåt Tabergssidorna, men den översta toppen var kal, och därifrån kunde man se vitt omkring åt alla håll. Blickade man åt öster, åt söder eller åt väster, så var det nästan intet annat att se än ett fattigt högland med mörka granskogar, bruna mossar, istäckta sjöar och blånande bergåsar. Pojken kunde inte låta bli att tycka, att det var sant, att den, som hade skapat detta, inte hade gjort sig mycken möda med sitt arbete, utan hade yxat till det i en hast. Men blickade man åt norr, var det en helt annan sak. Här såg landet ut, som om det skulle ha blivit utformat med största kärlek och omsorg. Åt det hållet syntes idel vackra berg, mjuka dalar och slingrande åar ända fram till den stora sjön Vättern, som låg isfri och skinande klar och lyste, som om den inte vore fylld med vatten, utan med blått ljus.

Det var just Vättern, som gjorde det så vackert att se mot norr, därför att det såg ut, som om ett blått skimmer hade stigit upp från sjön och brett ut sig också över land. Lundar och höjder och taken och spirorna av Jönköpings stad, som skymtade fram på Vätterstranden, lågo omsvepta av ljust blått, som smekte ögat. Om det funnes länder i himmelen, skulle de väl också vara så där blåa, tänkte pojken och tyckte, att han hade fått en liten aning om hur det såg ut i paradiset.

"Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige"
Till toppen