Asken Yggdrasil, Fröderyd

Lina Sandell

"Blott en dag"

Lina Sandell (1832-1903) föddes och levde en stor del av sitt liv i Fröderyd. Hon var dotter till en prost och blev själv känd som poet och psalmförfattare. Det sägs att hon ofta satt i en koja i den stora asken utanför hemmet och skrev. Som barn var Lina Sandell sjuklig och hon var under en period delvis förlamad, men återhämtade sig och kom senare att gifta sig med en riksdagsledamot och flytta till Stockholm. Under hela livet skrev hon dikter och psalmer, varav några tillhör psalmbokens mest populära, som ”Blott en dag” och ”Tryggare kan ingen vara”.

Utflyktstips: Besök Sandellmuseet i Fröderyd, där några av Lina Sandells saker finns bevarade. Den 300 år gamla asken finns också kvar.

Uppläsare: Åsa Arhammar

Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
O, vad tröst, ehvad som kommer på!
Allt ju hvilar i min Faders händer.
Skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han, som bär för mig ett fadershjärta,
O, han gifver ju åt varje dag
Huldt dess lilla del af fröjd och smärta,
Så af möda som behag.

Själf han är mig alla dagar nära,
för hvar särskild tid med särskild nåd.
Hvarje dags bekymmer vill han bära,
Han, som heter både Kraft och Råd.
Att sin dyra egendom bevara,
Denna omsorg har han lagt på sig.
Som din dag, så skall din kraft ock vara,
Detta löfte gaf han mig.

Hjälp mig då att hvila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär,
Och ej trones dyra tröst förspilla,
Som i ordet mig förvarad är!
Hjälp mig, Herre, att ehvad som händer
Taga af din trogna fadershand
Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
Tills jag nått ditt goda land!

"Blott en dag"
Till toppen