Debatt: Hur får vi fler pojkar att läsa?

2022-02-24T17:17:40+01:00januari 23, 2022|Debatt, Live|

Gång på gång konstateras att ungas läsning, särskilt pojkars, minskar. Hur ser barns läsvanor ut idag? Vilka metoder ökar läsglädje och läsförståelse? Catarina Schmidt,